Produkty

Przedsiębiorstwo WATS na przestrzeni przeszło 20 lat, wypełniając zobowiązania wobec kontrahentów, nabrał ogromnego doświadczenia w różnych dziedzinach gospodarki. Firma z sukcesem odnalazła swoje miejsce w rynku realizując misję wysoko wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa poszukującego luk rynkowych. Strategia ta pozwala na zaakceptowanie produkcji ciekawych nie rzadko zwariowanych, małoseryjnych projektów. Większa cześć produkcji dotyczy jednakże trzech głównych gałęzi tj. motoryzacji, przemysłu i reklamy. Zlecenia są realizowane w oparciu o dostarczone prototypy bądź cześć projektowa i prototypowa jest tworzona w oparciu o ogólny zamysł klienta. Etapy tej pracy mogą stanowić osobną usługę i są stale monitorowane przez zleceniodawcę.

Wyroby z kompozytów polimerowych

Sprawdź również dział kompozyty polimerowe w motoryzacji

Sprawdź również dział kompozyty polimerowe w przemyśle

Sprawdź również dział kompozyty polimerowe w reklamie

Sprawdź również dział produkcja form polimerowych